trang

thn trọng tuấn


 

an ninh thượng hạ

bột gạo La-Kh

bước chn hoi niệm

cầu hậu sng đo

điệp khc tnh tang

đồng di cũ mới

giang phong ngư hỏa

hịch đnh giặc Tu

hoa bng khung

một cht hương xưa

mượt m giọt nắng

năm ngn thước dy

ngược xui điền hải

nhớ tuổi đ buồn

ph cam xm đ

thương nhớ cổ bi

tiếng ống so tru

vạn xun bến cũ

v đề

 

THƠ

ART2ALL.NET