trang

thân trọng tuấn


 

SÁCH :

Một thoáng hương xưa

~~oOo~~

DỊCH :

Ba năm sau COVID

Vùng đất dơi:

Phần 1

Phần 2

Phần 3

Phần 4

 

~~oOo~~

 

mấy hột bụi hờ :

1. trường xuân, thanh hóa / ngày xưa thật gần

2. nguyệt biều

3. bến ngự

4. đại học sư phạm

5. chuyện năm Nhâm Tư

6. Pleime -  Pleiku

7. Trên đường số 7

8. Trước ngày di tản

9. Những ngày di tản

10. Định cư tại Mỹ

 

~~oOo~~

 

an ninh thượng hạ

bẩm bà xin tha

bột gạo La-Khê

bước chân hoài niệm

cái bánh ít đen

cầu hậu sông đào

chuyện xưa rồi diễm

điệp khúc t́nh tang

đồng di cũ mới

giang phong ngư hỏa

hịch đánh giặc Tàu

hoa bâng khuâng

một chút hương xưa

mượt mà giọt nắng

năm ngàn thước dây

ngược xuôi điền hải

nhớ mái trường xưa

nhớ tuổi đá buồn

phú cam xóm đá

thương nhớ cổ bi

tiếng ống sáo trâu

vạn xuân bến cũ

vô đề

 

 

THƠ VĂN

ART2ALL.NET