Ty Việt

 

 

THU CẢM

 


 

Nắng thu vương mầu mắt
Gi thu vờn tc my
Sương thu phủ vai gầy
Em ru hồn anh say

Mưa thu cn quanh đy
Hương thu trn ngất ngy
Mai em về bn ấy
Cả rừng thu vẫy tay

Ty Việt