ph hư dật sĩ V THẠNH VĂN

khc thi lo H THƯỢNG NHN

 

 

Hạc Tếch Cnh Thần

 

Nửa khuya hạc tếch cnh thần

Trăng nghing lệ ngọc

Sương ngần giọt chu

Cỏ hoa đọt l du du

Sao băng sương lạnh

Tuyết nhu trăng sa

 

Ba nghn thế giới về qua

Từ v lượng kiếp chưa nha chn dung

Chư tin hội chng đn mừng

Tr ngơ ngc đọng

Rượu lừng khừng vơi

 

Đi một nơi

Về mun nơi

Bo my tụ tn

M khơi chia đường

Cung đnh rực sng một phương

Phấn son

Nh nhạc

Ngh thường

Xim y

 

Trang kinh trầm quyện hương si

Cn nguyn sơ mộng xun th dỡ dang

Hạc chao cnh mỏi bng hong

Nhớ vng trời ngất quạnh hoang ci trần

 

Trăng ln hạc tếch cnh ngần

Nửa khung t hải

Nửa vầng nguyệt m

Ngẩn ngơ trch địa th th

Gt đi cn dấu

Dặm về chưa phai

 

 

ph hư dật sĩ

V THẠNH VĂN

khc thi lo

H THƯỢNG NHN

 


 

Tưởng niệm Thi Sĩ H Thượng Nhn

trang v thnh văn

art2all.net