V Thạnh Văn

V Thạnh Văn

 

 

 

 

 

PHẠM CUNG &

V THẠNH VĂN

Kẻ nhắm mắt
Người nhn trời

Qua khung cửa mục
Rối bời ph hư

Người nn khc
Kẻ nhịn cười

Đảo đin nhn ảnh
R rời nhn tm


V Thạnh Văn

 

 

 

 


 

 

Photo V Thạnh Văn

 

art2all.net