Văn thơ  V Thạnh Văn

Photo  V Thạnh Văn

 

 

a2a giới thiệu:

KINH V THƯỜNG

 

Thơ văn :

Khai bt từ tầng my cao

Ma xun khai bt

Bi thơ nhập mộng

Bi cuồng ca

Dỗ cuộc tnh chia

Dỗ Giấc Đng Min

Dợn sng lao xao

Hạc tếch cnh thần

Huệ

Jack London - Ti hoa mệnh yểu

Khuya, nghe đất cựa mnh

Khương

Liu trai

Lin khc ru người

Mai ta về / Some morrow I will return

Mặc Niệm / Lộng lẫy mưa sa

Mẹ sớm ru con một đời mng quạnh

Mong manh hơi thở

Mười khc đoạn trường

My 1-4

Một ngy chớm xun

Nghing trăng thi cổ

Những ma trăng qu hương vng cổ tch

Những vần thơ khc bạn

Những vần thơ rời

Nửa đm mộng trở

Phạm Cng Thiện - Hạt bụi hn lm

Phạm Cung v V Thạnh Văn

Qui luật

Rồi ngậm ngi cũng phi phai

Ru cuộc tnh xa

Ru giấc mơ xa

Thủy

Tịch mịch

Tnh sử một anh hng danh tướng

Tc hương bồng

Trăng cố nhn

Từ buổi trăng về

Vi kỷ niệm với Thi lo H Thượng Nhn

Vầng trăng thin cổ

Vt cnh hạc mơ

Xưa Sau

 

Thơ Văn

Photo V Thạnh Văn

art2all.net