Vơ Thạnh Văn

Vơ Thạnh Văn

 

 

TRĂNG CỐ NHÂN

 

 

 

Có phải trăng mười năm trước

Về soi tiệc rượu đêm nay
Trăng nầy, trăng xưa bội ước
Về cười thống hận men cay


Có phải trăng xưa yểu mệnh

Lụy t́nh treo cổ bên song

Trăng nào, trăng xưa bạc hạnh

Hận t́nh tự vận ven sông


Có phải trăng xưa bội bạc

Về trau chuốt giọng cuồng ngâm

Phụ t́nh, trăng xưa đài các

Về khoe xiêm áo xênh xang

Có phải trăng thề cổ độ

Về giăng t́nh vơng truy hoan

Trăng nầy, trăng xưa dang dở

Về gieo hương sắc tân toan

Trăng nào, trăng xưa lơ lẳng

Về phơi hạt bụi đa t́nh

Lỗi hẹn, trăng xưa lăng đăng

C̣n gieo duyên dáng nịch nhân

Kênh kiệu, trăng xưa lơi lả

Về dâng lá ngọc cánh vàng

Ngạo nghễ, trăng xưa vương giả

Khuya về xé lụa ngân vang


Lăng mạn, trăng xưa điệu hạnh

Mời người nhập hội uyên ương

Trăng nào điêu ngoa thái thậm

Về bung tóc lả nghê thường

Vuốt mặt đón trăng bầu bạn

Vỗ bàn cười hát nghênh ngang

Tiếp trăng, đeo gươm hào sảng

Đốt thơ pha rượu uống tràn


Tài hoa, thách trăng múa kiếm

Quan hoài, nài trăng thổi tiêu

Cảm khái, ép trăng say lịm

Mềm ḷng, trăng khóc cô liêu


Trăng tao nhân, hề, thất chí

Trăng mặc khách, hề, ưu nhiên

Trăng tráng sĩ, hề, phóng khí

Trăng cố nhân, hề, miên miên


phù hư dật sĩ
VƠ THẠNH VĂN

1985

 

 

Photo Vơ Thạnh Văn

 

art2all.net