b ọ t   s ó n g

Thơ: Uyên Nguyên
Nhạc: Mộc Thiêng
Ca sĩ: Thuỵ Khanh
Hoà âm: Viết Cường

Để nghe được nhạc trên a2a, xin download Adobe Flash Player

 

 

buổi sáng ngồi với biển êm

sóng chao gợn nhẹ đến thềm bọt tan

hôm qua tiếng khóc thỉ than

tiếng cười vờn cát gió ngàn lao xao

 

gió trở dậy

sóng bạc trào

bầy chim cánh soăi quay đầu về non

trên băi cát dấu chân c̣n

sóng lên cuốn vội

xóa nḥa vết chim

 

sóng lùa cát

dấu im ĺm

vết chân hư huyễn

đến rồi chợt đi

ai ngồi đếm vết chân chim

buồn vui được mất

bọt d́m biển sâu

 

bọt về đâu?

sóng về đâu?

hằng hà bọt sóng

lao xao đầu ghềnh

 

có ǵ đâu

nỗi nông sâu

không nhơ không sạch

một ḷng biển dung

 

Elk Grove 10, 2007

 

trang uyên nguyên

art2all.net