Uyên Nguyên

 

Ḍng Sông Trước Mặt

 

 


 

 

Nước từ trăm sông mà ḍng phẳng lặng

Thoáng trên đầu mây trắng mỏng rưng rưng

Em quay đi nhưng ḍng sông trước mặt

Nắng gọi phương nào man mác bâng khuâng

 

2 tháng 8. 2009

Vancouver – CANADA

 

 

trang uyên nguyên

 

art2all.net