Uyên Nguyên

Hiểu và Thương

Kính tặng Hội Từ Bi Quán Thế Âm – Sacramento

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong em vừa chớm nụ hoa

Hiểu Thương uống cạn đêm qua trở ḿnh

Đông về em khoác áo xinh

Bao người đói rách lặng thinh ngóng chờ

 

Ḷng ôm gối mộng ơ hờ

Vai nghiêng gió lạnh thẩn thờ tuổi xanh

Khóc chi cuộc lữ mong manh

Khúc ca nhân ái dệt nhanh cho đời

 

Hỡi người khuyết tật mồ côi

Hỡi người bệnh khổ một đời tối tăm

Hội Từ Bi Quán Thế Âm

Hạt gieo ruộng phước thêm mầm chúng em

 

Đường hoa từng bước chân mềm

Lần theo dấu ngọc Bồ Đề tin sâu

Ngược xuôi buông hết dăi dầu

Nắng mưa quán trọ thay màu Hiểu Thương!

 

 

Uyên Nguyên

Viết cho Mai và Trang

Cosumnes River College, 1 tháng 12, 2010

 

 

 

trang uyên nguyên

 

art2all.net