Uyn Nguyn

Huế Ơi Ma Sen Nở

 

Nhn Ma Vu Lan, Knh Dng Ba Mạ

Mến tặng Nhẫn & Hong Mai v cc bạn cũ ở Huế. 

Cảm ơn bạn đ gởi đến những hnh ảnh Ma Sen qu thn thương

 

Mặt hồ xanh trắng đỏ

Rộn r l chen hoa

Ngắm ma sen qu nh

Huế ơi sao m nhớ!

 

Nhớ năm xưa b nhỏ

Đi qua từng ma sen

Mộng tuổi thơ m đềm

Huế ơi vui một thuở!

 

Nhớ chị em ba mẹ

Mỗi năm ma sen đến

Mi ấm ngập hương sen

Huế ơi ma sen nở!

 

Nhớ Vu Lan Phật Đản

Từng đa sen ba cắm

Mẹ lễ Phật dng nhang

Huế ơi cn đu nữa!

 

Nhớ tuổi xanh h mở

Một chiều bn hồ Tịnh

Anh ngập ngừng nhn em

Huế ơi thương qu đỗi!

 

Nhớ bạn b bằng hữu

Bao kỷ niệm hồn nhin

Thời sẻ chia gian khổ

Huế ơi sao qun được!

 

Dng đời như con nước

Tri về đến ngn sau

Mặt hồ xanh trắng đỏ

Huế ơi ma sen nở!

 

Elk Grove, Ma Vu Lan 2010

 

 

 

trang uyn nguyn

 

art2all.net