uyên nguyên

 

Lăng Mẹ

 

Trên đầu gối núi Kim Tiên

Dưới chân ḍng nước lặng yên duỗi ḿnh

Non xanh nước biếc hữu t́nh

Thiên thu giấc ngủ an b́nh Mẹ ơi!

 

Elk Grove, 16 tháng 2011

 

 

 

 

 

 

 

trang uyên nguyên

art2all.net