Uyên Nguyên

 

Nhánh Tay Em

                  Cho Cát Đạt Tường Tâm

 

 

 

Nhánh tay em ngọt thơm như nhánh lúa

Vắt qua hoàng hôn.  Cuối chiều.  Gió ru điệu múa 

Hạt rêu nghiêng xuống 

Ru thầm 

Bóng hạc gầy long lanh

 

Nhánh tay em mượt mà như cánh gió

Vắt qua ḷng đêm.  Suối thơ.  Lung linh nhịp gơ

Hạt rêu cuộn ḿnh

Thiết tha 

Trăng thu gầy xanh xanh  

 

Nhánh tay em mỏng manh như ngọn cỏ

Vắt qua ḷng anh.  Đêm êm.  Thu treo đầu ngơ

Hạt rêu th́ thầm 

Thương 

Cánh tay gầy thanh thanh

 

Nhánh tay em mềm mại như nhánh sông

Vắt qua nửa đời.  Hoang liêu.  Trôi về

Hạt rêu lặng lẽ

Hương xưa

Một đời huyền thoại

 

Elk Grove – 2 tháng 11, 2010

 

 

 

 

trang uyên nguyên

 

art2all.net