phong lan

 

uyên nguyên

 

 

 

 

con chuồn chuồn

giữ nhánh phong lan

chỉ một cành

 mong manh

yểu điệu

hoa trắng, cánh thanh

lá màu xanh

chồi mạnh mẽ

 

buổi chiều

bên kia khung cửa là đồi hoang

nắng nhạt

gió đùa thông

bên này là khoảng trống

tiếng thời gian chạy chiếc máy điều ḥa

gị phong lan kiêu hănh

đẹp

 

nếu không có con chuồn chuồn giả

ai giữ nhánh phong lan

không có mấy chồi xanh mạnh mẽ

không bàn tay tưới mỗi tuần

nếu không có tâm hồn tôi

vuốt từng cánh lá mỗi ngày

gị phong lan?

 

 

9 - 2001

 

trang uyên nguyên

art2all.net