uyên nguyên

 

Thắp sáng con đường em

 

 

Bàn tay em se sẽ

Bật nhẹ đầu que diêm

Dịu dàng châm ngọn nến

Thắp sáng con đường em

 

Bàn tay em khe khẽ

Che làn gió bên hiên

Giữ ngọn nến đứng yên

Giữa vũng tối ưu phiền

 

Bàn tay em nhè nhẹ

Xóa nḥa ngày hôm qua

Nâng niu phút hiện tại

Bây giờ và ở đây

 

Bàn tay em lặng lẽ

Nắn lại phím tơ chùng

Vỗ về cung đàn lạc

Nghe nhịp ḷng thênh thang

 

Elk Grove, 18.3.2009

 

 

trang uyên nguyên

art2all.net