Uyên Nguyên

 

t ơ   v à n g

 

thu sang

mây nhả tơ vàng

long lanh đáy mộng

dịu dàng nắng rơi

 

phím hoa khẽ động

chiều ơi 

cảo thơm nhẹ mở

ép tờ tâm kinh

 

 

q u ấ n

 

tơ vàng

quấn hạt vàng bay

Elk Grove lá đổ

chiều nay thu về

 

một ḿnh

lặng ngắm heo may

nghe hoa nắng gọi

chân mây mịt mù

 

Elk Grove, 27.10.2009

 

 

trang uyên nguyên

 

art2all.net