Uyên Nguyên

Trên Biển Caribbean

 

 

Những ngày đẹp và đau, thương và buồn bă ...

Khóc em trên biển Caribbean!

 

BIỂN ƠI

 

Biển ơi sóng vỗ mạn thuyền

Sóng ơi xô đẩy dập dềnh tỉnh mê

T́nh ơi một bến đi về

Anh ơi tỉnh thức bốn bề biển khơi

 

30.3.2010

 

 

BỌT ƠI

 

Bọt ơi em là mây trôi

Hay em là hoa biển

Em đi đâu

Em tôi sẽ đi về đâu? 

Và tôi sẽ về đâu?

 

1.4.2010

 

 

SAO KHUYA TRÊN BIỂN

 

Chiều

Biển thật gần và em

Em nh́n măi những con sóng

Nhỏ li ti óng ánh giữa trùng khơi

 

Đêm

Biển trong em nên ḷng ấm lại

Biển trong anh thắp sáng ngọn sao khuya

 

 

 Royal Caribbean - “Freedom of the Seas”

Đêm 3 tháng 4, 2010

 

 

trang uyên nguyên

 

art2all.net