VĂN HỮU

Số 16 Ma Xun 2012

____________________________________________

 

Lm Anh

 

 

Mặc niệm thng ba

 

Gửi Đặng Toản


1.
Dễ g chiều để di thư
Trong hồn của một thiền sư về... về...
Dễ g bng suối hoa khe
Lm cho chiều rụng lập le rng chung


2.
Dễ g tận ngọn tận nguồn
C con bướm đỏ bay buồn trong vui
Dễ g bụi lệ đẫm m
Trong hồn con nước đang xui qua cầu


3 .
Dễ g tc mọc lch lau
Trắng phau hư ảo bn mu hoa sương
Dễ g trong ci tầm chương
X tan trch c giữa hương quế trầm


4 .
Dễ g cy cỏ trong tm
Mọc ra từ những Diệu trầm Quỳnh tương
Dễ g cuối bng Tiền Đường
Cu thơ Kiều lạc cuối phương điệu vần


Lm Anh
 

Trang Văn Hữu

 

art2all.net