VĂN HỮU

Số 22 Ma Thu 2013

__________________________________________

Lm Anh


GỞI NGỤ ĐẾN THƠ HONG TRẦN
Vệt trăng vịn gi đợi chờ
Bng con dế nhỏ ngậm hờ cỏ kh(1)
Vệt em nằm giữa sa m
Đợi- chiều-hm r-nh-thu-chưa-về.


LM ANH TRONG CI NGUYỄN BA LA
Nhớ ai.. bứt l vấn kn
T te... m trắng, giọng đen... vật vờ
Như mu trăng , đọc kinh thơ
V-đang-khuyết-ngủ-trong-tờ-lịch-sng


NGUYỄN BA LA NI VỚI LM ANH
Dễ g chiều để di thư
Trong hồn của một thiền sư
Về về
Dễ g bng suối hoa khe
Lm-cho-chiều-rụng-lập-le-rng-chung


TR NGỤ TRONG THƠ BI GING
Em về giũ o m sa
Trt quần phong nhụy cho t huy bay (2)
Cht trăm năm đứng bn ngoi
Ngẩn-ngơ-như-nửa-bờ-tay-p-trn

 

__________________

 


1.Thơ Hong Trần
2.Thơ Bi Ging

 

 

Trang Văn Hữu

 

art2all.net