Thy An

 

TNH XA

 

 

 

Chia tay con nước thương nguồn

Hồn min man lạnh nỗi buồn khng tn

Qu nh đn bng chiều ln

Mưa rơi trn o kn niềm xt xa

Anh chừ tc bạc sương sa

Em về bng đổ nghing t o bay.

 

 

 

 

 

Trang Thy An

art2all.net