Trạch An - Trần Hữu Hội

CÓ MỘT LẦN VỀ
* Gởi lại Thạch Hăn, Quảng Trị.

Một lần đợi mưa về phố xưa,
Nghe trong hơi gió chút sa mù,
Hắt hiu vạt nắng, chiều sắp tắt,
Oi bức không gian, quán khách thưa.
*
Mái ngói bên sông ch́m trong lá,
Vài tiếng gà buông, nghe rất xa !
Bảng lăng mây mù, đ̣ neo bến ,
Khách sang sông bước, vội vă chưa !
*
Ta nhớ ngày đi cũng ngày mưa,
Cũng mây vần vũ, nắng vàng thưa,
Cũng bờ môi ướm câu thề hẹn,
Giờ ở đâu rồi, neo bến chưa ?
*
Chẳng trách ǵ nhau, có trách đâu !
Duyên t́nh như mộng, khó mong cầu,
Mấy khi ngăn cách mà tương ngộ,
Chỉ muốn biết người trôi bến nao ?!

Tháng IX -2011

 

art2all.net