Trạch An - Trần Hữu Hội

 

MẤT MỘT CHÂN!


 

Như thiền sư khổ hạnh,

Nhắm mắt quên trần gian,

Hướng ḷng về tâm tại,

Thấy ta giữa ghềnh xa.

 

Mẹ cha cho thân xác.

Bập bềnh cơi người ta,

Lúc giữa trời lồng lộng.

Khi đô hội la đà

 

Thân hóa từ hư không

Hỏi đời hay là mộng,

Mộng hay thực cứ là:

Mong manh và chóng qua!!!

 

 24 tháng V năm 2011

 

 

art2all.net