TRẦN DZẠ LỮ

 

 

BUỔI SNG Ở C PH TỨ PHƯƠNG V SỰ

 


Gọi Tứ Phương V Sự
Nghĩa l thch ha bnh
Khn ưa nổi chiến tranh
Nn yu bồ cu hử?


Sng ni một du tử
Đ về tới hong thnh
C ph đến mấy cữ
Đậm đặc tnh anh em


Mỗi mặt người: Bnh minh
Dẫu mưa Huế si sụt
Soi đời nhau chưa cụt
Cảm khi v nhịp tim!


Giấu đi nỗi buồn ring
Ong ng trong gc khuất
Chưng tri tim chn thật
Cng b bạn neng!


Mỗi người tự thắp đn
Ở Tứ Phương V Sự
V rứa lng c lữ
Ấm p du v bin


Trần Dzạ Lữ


 

art2all.net