TRẦN DZẠ LỮ

 

                        

CHĂM CHỒNG
Tặng Trần Kim Loan

Thấy em đi chăm chồng
Sao giống anh chăm vợ
Chăm cht từng miếng ăn
Chăm cht cả khi ngủ

Phu gặp lc khốn kh
Th lại cng mặn nồng
Như đi chim trong gi
Nương nhau qua ma đng!

Biết c lc giận hờn
Biết c khi mưa nắng
Nhưng l chuyện của lng
Buồn phiền nn tt cạn

Hy mở cửa thanh thản
Cuộc đời c l bao?
Nhắm mắt v mở mắt
Tc kia đ phai mu

Cuộc sống hy v nhau
M chăm chồng em nh
Cũng như anh chăm vợ
Cng chăm cng yu su.

Trần Dzạ Lữ
( SiGn thng 4 năm 2012)

 

trang Trần Dzạ Lữ

art2all.net