TRẦN DZẠ LỮ


 

CHÚC XUÂN 2017

 Ngày mong, tháng ngóng yên b́nh
Thênh thang đường đến trái tim mọi người…
Chúc xuân xin tạ ơn Trời
Ác đi, Thiện lại rạch ṛi chữ TÂM

B́nh minh soi cơi hồng trần
Mưa ḥa, gió thuận đất cần thiết thêm
Tân xuân ăm ắp hương THIỀN
Siết tay nhau với chữ duyên … vàng mười !

Chúc xuân lộc nở tay người
Em về quê mẹ ngọt bùi về theo…
Và xin gửi gấm niềm yêu
Cánh đồng thơ ấu trong veo mắt t́nh…

Trần Dzạ Lữ

 

 

 

art2all.net