Trần Dzạ Lữ

                                    

C U Ồ N G   S I

 

 

C những cơn cuồng si

Anh chưa hề cưỡng nổi

Như khi em bước về

Dng đi sao vồi vội

 

Mắt nhn sao qu tội

o lụa ngang qua đời

Thương ai m khng ni

Chỏng chơ hồn đơn ci ?

 

Giang hồ anh-bn trời

Cũng nghe lng quặn thắt

Một sợi tc bay thi

Cũng khiến mnh bối rối!

 

Chm trong chiều gi thổi

Đăm đăm cơn cuồng si

X về đu em hỡi

Nổi nhớ ci t huy?

 

C những lc cuồng si

Đm tiếp đm khng ngủ

Mở mắt, ngy mới nh

Đ dậy sng tnh yu

 

Trần Dzạ Lữ

( SiGn thng 8 năm 2011 )

 

 

trang Trần Dzạ Lữ

art2all.net