TRẦN DZẠ LỮ


 

 

ĐI CHA ĐẦU NĂM


 Đầu năm ai giục ln cha
Để ta nhớ mẹ, xin ba qun em
Vậy m, mắt mũi cn tin
Hai hnh bng ấy cứ rim rm tnh..


Trần Dzạ Lữ
( Nam Thin Nhất Trụ Tự sng mồng 2 Tết Mậu Tuất )

 

 

 

 

 

 


 

art2all.net