Trần Dzạ Lữ

          

Đ Ừ N G

   

Đừng cho gi đếnbn em

Đừng cho nắng chộ con tim em n !

Đừng cho ai lẽo đẽovề

Đừng cho my xuống thầm th..nhớ mong !

Chỉ mnh anh thi, nghe khng ?

Chỉ mnh anh ngắm em trong gương tnh

 

Trần Dzạ Lữ

                                   

 

 

 

 

trang Trần Dzạ Lữ

art2all.net