TRẦN DZẠ LỮ


GỬI MỘT NGƯỜI YU T XỊT

 

 


Nng lun yu t xịt
H tiện niềm hn hoan
Lm sao ta chy hết
Nụ hn su địa đng?


Cha chưa hết tuổi vng
Đ m mưu giựt lại
Lm sao tim ta ni
Hết ngn tnh mang mang?


Nhỏ như con chiền chiện
Vi chưa thấu mặt trời
Đ bắt ta hiển hiện
Như n lệ của người


Ght ai yu t xịt
Lại đi thương một trời
Th rằng ta lm ni
Ngậm tăm tnh mồ ci


Trần Dzạ Lữ

 

 

 

art2all.net