Trần Dzạ Lữ

 

GỬI NGƯỜI EM GI QUY NHƠN

 

 

 

 

 

 

 

Th ra em, người con gi Quy Nhơn

Yu văn chương như l yu cuộc sống

Ngoi cơm o cũng rất cần mơ mộng

Bn phm ny g xuống nỗi yu thương

 

Em Reply cho b bạn bốn phương

Thấp thong thấy một Thin Đường hạnh Phc

Tnh yu thật c khi đong, đếm được

Cũng c khi v ảnh biết đu chừng !

 

Đời cứ tri, em cứ vc nỗi buồn

Lặng lẽ đi, qua chợ đời pha trước

Mưa th mưa, s g cơn bỉ cực

Thi lai no rồi sẽ đến trong em ?

 

Th ra em, người con gi Quy Nhơn

Sống ở biển nn tấm lng như biển

Oan khin mấy-người cũng cần hiển hiện

Một vầng trăng thuở mười su rất trn

 

Anh qua cầu Thị Nại đ mười năm

Vẫn nhớ mi nhan sắc ngy em đến

Đất Quy Nhơn sản sinh mu lưu luyến

Khi gi từ thương qu dấu mi cong

 

Xa Quy Nhơn giấu bối rối trong lng

Anh vẫn biết đi khi mnh ting tiếc

Một điều g cứ mỗi khi cầm viết

Lại bồn chồn ở pha tri tim mong

 

Trần Dzạ Lữ

( Sign thng 6 năm 2011 )


 

 

trang Trần Dzạ Lữ

art2all.net