TRẦN DZẠ LỮ

 

HẾT HỒN

 Thấy em anh đă hết hồn
Bởi con mắt liếc đến…cồn cào thương !
Khi không rụng xuống nỗi buồn
Ngày sau biết có vuông, tṛn ǵ không ?

Nhớ em, anh lại hết hồn
Hương xuân thả xuống con đường mênh mang!
Cứ lơn tơn giữa chiều vàng
Giật ḿnh Én liệng –xanh bàng hoàng em…

Gặp em nhấp nhỏm không yên
Hết hồn mà vẫn cứ tin c̣n đầy
Hơn Triệu Minh cái chân mày
Cong cong ṿng nguyệt kéo ngày anh sang!

Yêu em ở tuổi muộn mằn
Vẫn say như thuở hoang đàng ngày xưa
Em! Em! Thấy hết hồn chưa
T́nh anh mọc rễ không ngờ…quá lâu!


Trần Dzạ Lữ

 

trang Trần Dzạ Lữ

art2all.net