TRẦN DZẠ LỮLẤN
 Bất thường lấn qu em
Đin điển vng cứ nở
Lũ chưa về, lm nhớ
nh bạc ma c linh

Cao Lnh vẫn ươm tnh
Dẫu ma kh lấn lướt
Đồng chờ mong hẹn ước
Ph sa bồi dng knh !

Ai c lấn hồn anh
Vẫn yu sen Đồng Thp
Đm tự do tắm tp
Hương gi nội thơm lnh

G Thp khi về thăm
Anh ng vo mắt biếc
Bước qua chiều Nha Mn
Uống mu trăng Sa Đc !

Kh hậu c lấn hết
Đất qu ta vẫn cn
Tnh người cứ da diết,
Thắm hơn mu mi son

Trần Dzạ Lữ

 

~~**)(**~~

 

Xin nhấn VO ĐY để nghe nhạc .

 

 

 

 

art2all.net