TRẦN DZẠ LỮLM ĐỒNG TIỀN BN M PHẢI
 


Lu nay em giấu đi
Lm đồng tiền bn phải
Nhỏ xu m duyn gh!
Lm răng anh khng nhớ ?

Nổi bật lc v v
Tươi mươi khi em cười
Chỉ c anh biết r
Đồng tiền cất ở đu?

N hnh anh chim bao
N xui anh ngơ ngẩn
Nắng dội hay mưa mau
Cũng qua cầu trăm bận

Nh em vừa đủ rộng
Cho tương tư anh nằm
Gin phong lan đủ thấm
Mi hương em nồng nn

Thơ tnh em điệu đng
Viết trn tờ lịch cũ
Thương nỗi đời rất thật
Giấu nỗi niềm đa mang.

Đồng tiền ấy l vng
Dễ dầu ai mua được?
Lm răng anh vội bước
Khi gi chuyển ma thương ?


Trần Dzạ Lữ
 

 

 

art2all.net