TRẦN DZẠ LỮ

 

 

MẸ RA GING

Thn C - Phạm văn Mi


Ngồi đy nhớ mẹ ra ging
Ngy xưa, gi rt đi tm lửa rơm
Đồng khng, gi thổi ngang hồn
Thương con xa xứ, xe bon biệt m...
Thắp đn cố quận ngồi ru
Trăng treo Vỹ Dạ, mưa m Nam Giao
Mẹ l cổ tch xưa, sau
Nhặt cu chnh niệm, đội đầu v ưu
Mẹ ra ging hết thần sầu
Bởi hương ngu ngt nhiệm mầu cuối qu
Tri tim con giữ lời thề
Về nơi vườn cũ m nghe kinh chiều
Ma xun bt ngt thương yu
Đất lnh sinh nở mọi điều từ tm...


Trần Dzạ Lữ

 


 

art2all.net