TRẦN DZẠ LỮ


 

NGY TNH NHN CỦA MỐI TNH ĐẦU


Tinh mơ đ rt rượu mời
Khng em, chỉ c ti ngồi lui cui
Sinh chi ci lễ bi ngi
Chỉ ti so đũa gắp lời tri m


Trần Dzạ Lữ
( ĐN , 1969 )

 


NGY TNH NHN CỦA MỐI TNH CUỐI


Đưa nhau về phố ngn hoa
Đm qua trăm mi , trăng xa gi tnh
Qua khng cn nướng điu linh
Nụ cười Bậu rt xuống tinh khi lng !


Trần Dzạ Lữ
( ĐL 2017 )


 

art2all.net