Trần Dzạ Lữ

 

 

NỖI NIỀM 1                       

 

Đă đành em hết yêu tôi

Nước trôi đằng nước, mây rời ră bay

Ngày dài tít tắp chân mây

Hoa không buồn nở, cây bày nhánh khô…

Ḍng sông  thơ thẩn con đ̣

Chân dung ngồi nhớ người xưa không về

Đă đành môi tái, mắt tê

Mà sao vẫn ngậm lời thề thốt-đây !

Đă đành bẻ đũa chia tay

Mà sao hoảng hốt ḷng này hở em?

 

 

NỖI NIỀM 2

 

Kể từ bóng ngả, h́nh nghiêng

Người qua thị trấn không tên tuổi ǵ

Thương ai áo tím nhu ḿ

C̣n phơi trước gió xuân th́ đa đoan!

Tay che không kín nỗi hàn

Tôi lêu lổng bước, qua gian nan t́nh..

 

Trần Dzạ Lữ

 

 

trang Trần Dzạ Lữ

art2all.net