TRẦN DZẠ LỮ


 

Ở CHA MỘT CỘT

Ở cha một Cột lạ, quen
Đẩy đưa ti với thuyền quyn trng phng
Lẳng lơ con mắt nhn lồng
Đỏ mi quan họ ,xanh lng H Đng

Nhiều năm em chưa lấy chồng
Đợi mưa ướt đất, đng đng ma thương
Ở cha Một Cột ti vương
Vt cu thơ lạ, tim thường tr em...

 

Trần Dzạ Lữ

 

  

 

art2all.net