TRẦN DZẠ LỮTHƠ VIẾT Ở VƯỜN XOI

Thấy anh trn chiếc xe lăn
Bất ngờ ti rụng tầng tầng xt xa...
Người đu như mới hm qua
Soi kinh, nấu sử rất tha thiết tnh...

Nhn văn l thước đo mnh
Một thời lừng lẫy, anh chinh phục người...
Xăm xăm con chữ ln trời
Tri tim hn phối mặn mi ti hoa...

Vậy m, oan nghiệt chưa qua
Bởi căn nh nhỏ đ pha lượng sầu
Biết bao dự định trong đầu
Tay run, sao g mộng vo thin thư?

Viễn trnh cuộc lữ tn chưa
Một mai biết c ai b cho chăng?
Trưa Vườn Xoi, gi phn vn
Chia tay m ngỡ tnh thn nu hoi...

Trần Dzạ Lữ
( Viết lc gh thăm Cao Huy Khanh,nh l luận,ph bnh văn học)

 


 

art2all.net