TRẦN DZẠ LỮ


 

TRƯỚC HỒ GƯƠM
 

Em về đứng trước hồ Gươm
Và anh nào khác cánh Chuồn ghé sang
Thâm trầm cũng vội quy hàng
Mùi hương cốm đă mang mang xuống hồn…
Cái câu quan họ bồn chồn
Hát trong chiều mộng, gió ôm liễu gầy !
Trăm năm về nhớ một ngày
Bẻ đôi dĩ văng, không may mảy buồn
Về đây đứng trước hồ Gươm
Nguyện cùng em vói thiên đường mà lên…


Trần Dzạ Lữ


 


 

art2all.net