TRẦN DZẠ LỮ

 

 

TỪ BỎ GIANG HỒ

 Ừ ta bắt chước chng Trương(*)

 Dắt tay Triệu Mẫn(**) về nương nu tnh !

Giang hồ chi cũng điu linh

Cứ về cuối đất gọi bnh minh thơm

Mỗi ngy thơ, đẹp mi hn

Vẽ chn my hiếm rất đường hong em

Qun th mu nhuộm lng đm

Ta nghe bt ngt ma sen đền bồi

Lợi danh khng nghĩa g rồi

C nhau từ thuở mắt cười thay ngn

Cảm ơn- Trong tri tim cn,

nghe ra hồi hổi mu cn lun lưu!

Thi em, giũ bỏ oan cừu

Tịnh yn ta, kẻ thư cưu dưới ngn

Mnh mang tnh nương- tnh lang

Tiếng ngy nhỏ mộng, suối đan nguyệt cầm

 

Trần Dzạ Lữ

 

(*) Trương l Trương V Kỵ

(**) Triệu Mẫn 

art2all.net