Trần Dzạ Lữ

 

 

TỰ TẢ

 

 

                                    Đứng đy lạnh hết tuổi vng

                                    Run tay phiu bạt sầu trng giang xa

                                    Trong hồn buồn tiếp nhau qua

                                    Ma rưng rưng kẻ nhớ nh hiu hiu

                                    Đứng đy nghĩ đ trăm điều

                                    Mộng thưa hẹp ci ngho bu quanh

                                    Bao năm tay trắng-ta đnh

                                    Khoanh tay đứng ng đời vanh vch mn

                                    Yu người bới lược tm gương

                                    Vẫn c lữ, xế xiu đường tnh nhn

 

 

trang Trần Dzạ Lữ

art2all.net