TRẦN DZẠ LỮ V Ề
 
 Ti sẽ về thăm lại cha xưa
 Để thấy o nu sng ai mặc
 Nghe cu kinh rửa đời lang bạt
 Qun chuyện buồn nhn thế đảo đin
 
 Nơi cy đa biết ngộ thơ thiền
 Sa di hnh tr đm v lượng
 Ngọn phong vn n ngy ơn phước
 Bnh minh cha rẽ quạt lương duyn
 
 Ti sẽ về đứng trước hng hin
 Gọi ơn cha, nhắc tnh của mẹ
 Nắng trong vườn canh tn hương quế
 Trưa th thầm điệu l- chim-quyn !
 
 Lời ru cũ chưa khi no qun:
 Uống lưng bt nước để đi tm
 Ca dao rụng xuống dng sng ấy
 Để thấy trăng chm trong mắt em
 
 Ti sẽ về . qun hết niềm ring
 Khi mi người thả cu hỷ xả
 Ừ qu hương nồng nn chi lạ !
 Mi cha cong dấu hạ rấtthiền !
 

 Trần Dzạ Lữ

 

 

 

art2all.net