TRẦN DZẠ LỮ

 

V̉M NGỰC

 Ṿm ngực này…của em
Không dành cho ai khác
Nơi em rất b́nh yên
Khi gối đầu…tư lự !

Không làm em khó xử
Lúc in dấu môi son
Không vùng vằng… răng ngọc
Cắn vào anh điên cuồng !

Tha hồ em hân hoan
Thả niềm yêu và nhớ
Gọt dỗi hờn vào đó
Bằng hơn hớn mi ngoan…

Ṿm ngực không giá băng
Hâm hấp t́nh em đó
Khỏi cần tay thước thợ
Em đo đủ nồng nàn !

To và rộng –Đâu cần
Đôi khi thành lọng cọng?
Ṿm ngực anh vừa vặn
Em gối vào thiên ân…

Trần Dzạ Lữ
            

 

trang Trần Dzạ Lữ

art2all.net