trần hoi thư

 

cuối năm bn dng Hudson

 

 


Trở lại dng sng ny mấy bận
Bn kia thnh phố đ ln đn
Cơn mưa nho nhạt hong hn lạnh
Chiều cuối năm trời mau tối thm

Mưa phủ trường giang khng thấy bến
Nơi ny, nơi ấy như hm qua
Con sng vẫn một vng sương khi
Vẫn buồn theo lau lch bờ xa

Sng vẫn hắt hiu con ph đậu
Vẫn bầy chim biển tiễn chiều đi
Sao sng khng thấy con đ cũ
Chở người về bn nớ bn ni

Sng vẫn mnh mng v mnh mng
Đy l đu hay dng sng Hương
Thm ơi, một chuyến ph năm cũ
Một chuyến ph chở hết qu hương

Thm ơi một chuyến ph Thừa Phủ
Chở những người o trắng qua sng
C bao c gi qua Đồng khnh ?
Để ti cn đốt thuốc chờ mong

Thm ơi bếp lửa đm trừ tịch
Chiều cuối năm rồi, anh nhớ em
Nh em bn ấy ging sng nhỏ
Bng cải ma xun vng rộ sn

ừ nhỉ, cuối năm nơi đất lạ
Mưa mnh mng v sng mnh mng
ừ nhỉ, hnh như lng rướm lạnh
Tiếng ci ph u uẩn hong hn

Tiếng ci ph đ giục từ lu
Ph ơi, ph ơi cho ta một gc
Ta sẽ đứng yn như người Từ Thức
V c đơn như cng tận c đơn
Như một người khng c qu hương

 

 

trang trần hoi thư

art2all.net