trang trần hoài thư

 

(1942 - 2024)

 

 

 

 

Cổ trắng

Cuối năm bên ḍng Hudson

Đêm mơ

 Đi t́m Vũ Hữu Định

Mái tóc của Huế xưa

Ngày người tù binh trở về

Nha Trang ngày trở gió

Ô Cửa

Từ xứ lạnh đông bắc ...

 

~~oOo~~

 

Niệm Khúc ( Lê văn Trung )

Niệm Khúc #2  ( Lê Văn Trung )

Dẫu biết trăm năm là hữu hạn ( Nguyễn An B́nh )
Trần Hoài Thư, một đời thao thức với văn chương ( Nguyễn An B́nh )
Thương tiếc nhà văn Trần Hoài Thư ( Phùng Quân )
Trần Hoài Thư và những vết thương không ngừng rướm máu ( Trương văn Dân )

Đọc thơ Trần Hoài Thư - Bích Huyền

Trần Hoài Thư và Thư Quán Bản Thảo - Trần Yên Ḥa (xuquang.com)

 

Vịn Vào Lục Bát, Điểm tựa cuối cùng của Trần Hoài Thư  ( Đỗ Trường )

https://www.danchimviet.info/vin-vao-luc-bat-diem-tua-cuoi-cung-cua-tran-hoai-thu/08/2017/5877/

 

Trần Hoài Thư và Ngọc Yến với con chim chằng nghịch và nỗi nhớ quê

https://vietecologypress.blogspot.com/2021/05/tran-hoai-thu-va-ngoc-yen-voi-con-chim.html

 

Trần Hoài Thư và Ngọc Yến - Đinh Quang Anh Thái
https://www.youtube.com/watch?v=obuU9tgP56s&t=580s

 

 

 

art2all.net