trần hoi thư

từ xứ lạnh đng bắc ... 

Khu vườn c một lũ chim lm bạn

Một lũ mo về hong nắng trn sn

Một lũ sc coi đời như gnh xiệc

Một ng gi  thơ thẩn với hư khng

 

Chim ni với nhau, bằng giọng ht lu lo

Mo ni với nhau, tiếng go đm động dục

Sc chắc khng bao giờ biết khc

Sao ng gi, lng đi lc, mnh mng

 

Khu vườn cỏ vẫn xanh v vẫn mọc cao

Những quả hạt vẫn nẩy mầm hoang d

Lũ mo vẫn sinh thm bầy con nhỏ

Sao lo gi cứ tiếp tục bng khung


New Jersey 11-19-2008
Trần Hoi Thư

 

trang trần hoi thư

art2all.net