trần mộng t

 

Bng trăng v hoa kim ngn
 


Anh tự nhin bốc hơi
bay ln tan thnh nước
mưa anh rơi phương no
em mở lng l nhỏ.
 
Anh tự nhin như gi
long, ra khỏi cnh đồng
em như nhnh la mới
ngơ ngc đứng vời trng
 
Em ngỡ anh bỏ đi
sẽ mang theo tất cả
nhưng hnh như hin ngoi
trăng vẫn ci trn l
 
Ồ, ha ra đm rằm
trăng gh về thềm cũ
hoa kim ngn dưới trăng
cnh như mi thiếu nữ
 
Em ủ trong bng tối
đm mềm như tấm chăn
hương kim ngn trn tc
khua thức cả vừng trăng
 
By giờ em ngồi đy
bng trăng v bng tối
anh thất tung phương no
cho tnh em nguyệt tận.
 
Thng 7/07


Trần Mộng T

 

 

 

 

art2all.net