trần mộng t

 

 

L ĐỎ

 

Anh nhặt cho em chiếc l đỏ

Trn cnh phong vừa rụng sng nay

i anh! đẹp qu ma thu tới

Em nhốt đầy lng gi heo may

 

 

 

VNG THU

 

Ti đứng giữa rừng nhn thu rụng

Chợt rụng trong ti chiếc l sầu

Vng thu l rụng ngang lng suối

Hai l c cng một nỗi đau

 

 
Trần Mộng T

 

 

 

 

 

art2all.net