trần mộng tú

 

 

Ḷng nào như suối cạn

 

Ngày xưa trong quán nhỏ
Đời không có mùa đông
Trên môi cà phê ngọt
Trong mắt giọt t́nh nồng

Hôm nay trong quán lạ
Hai đứa ngồi nh́n nhau
Trên môi cà phê đắng
Trong mắt giọt t́nh sầu

Bao năm trời lận đận
Đời ngọt những vết thương
Bao năm trời bôi bác
Đời vui những tấn tuồng

Anh bây giờ đă khác
Trán đă thêm nếp nhăn
Em bây giờ cũng khác
Má đă phai sắc hồng

Mắt nào không lệ chảy
Môi nào thơm hương hoa
Ḷng nào như suối cạn
T́nh nào đă chia xa

Bao năm trời cách biệt
Không c̣n ǵ cho nhau
Giọt t́nh cuồng trong mắt
Cũng tan theo nỗi sầu

 

Trần Mộng Tú
 

 

art2all.net