trần mộng t

L O V E    M E

Pablo Neruda

 

Love me in the Springtime, when all is green and new,

Love me in the Summer, when the sky is oh so blue,

Love me in the Autumn, when the leaves are turning brown,

Love me in the Winter, when the snow is falling down.

 

Love me when I'm happy, and even when I'm sad,

Love me when I'm good, or when I'm oh so bad,

Love me when I'm pretty, or if my face is plain,

Love me when I'm feeling good, or when I'm feeling pain.

 

Love me always darlin', in the rain or shining sun,

Love me always darlin', after all is said and done,

Love me always darlin', until all our life is through,

Love me always darlin', for I'll be lovin' you!

 

(Amanda Nicole Martinez dịch)

 

 

 

 

 

Y U    E M

 

 

Hy yu em trong ma Xun

khi vạn vật tinh khi xanh biếc,

 

Hy yu em trong ma H

khi bầu trời ngt ngt xanh,

 

Hy yu em trong ma Thu

khi nu về sắc l,

 

Hy yu em trong ma Đng

khi tuyết băng rơi trắng xa

 

Yu em đi khi em hạnh phc

ngay lc buồn em cũng muốn được yu,

 

Yu em đi khi em ngoan ngon

em hư rồi hy cứ yu em,

 

Yu em đi khi em xinh đẹp

hay dung nhan đ tẻ nhạt rồi,

 

Yu em đi những lc em vui,

v những lc niềm đau em đang tới

 

Yu em hoi nh người yu ơi

yu em trong nắng trong mưa,

 

Yu em hoi nh người yu ơi,

dẫu lời đ thốt v tnh đ xong,

 

Yu em hoi nh người yu ơi

yu tới khi đời ta qua tri,

 

Yu em hoi nh người yu ơi,

như em sẽ yu anh suốt đời

 

tmt (dịch từ bản Anh ngữ)


 

 

trang trần mộng t

 

art2all.net