trần mộng tú

 


n g à y t ́ n h n h â n

Sao cứ phải nói lời yêu
vào một ngày nhất định
sao phải nhờ hoa để nói hộ yêu
sao phải yêu nhau khi thấy buổi chiều
hay buổi sáng khi mặt trời đánh thức

nhắm mắt lại
yêu trong tâm thức
yêu không chiều
không sáng
không cả nỗi không

Cũng chẳng cần mầu xanh của lá
mầu đỏ của hoa hồng
chỉ thấy trong veo như nước lọc
nước tan trên môi nước ḥa trong mắt
làm thế nào mà tách được nước ra

Có t́nh yêu sẽ héo cùng với cánh hoa
nhưng cả vườn hồng chết có t́nh yêu vẫn sống

Lạ nhỉ
sao yêu nhau phải đếm từng ngày
để gửi cho nhau một cành hoa sẽ héo

Ngửa mặt uống t́nh yêu
trong chiếc ly không đáy
t́nh trong veo
gọi măi t́nh nhân.Trần Mộng Tú
2/14/2011

 

 

art2all.net